Τα φυτά που έχουν άνθη προκαλούν τις αλλεργίες;

Τα φυτά που έχουν άνθη προκαλούν τις αλλεργίες;

Τα φυτά που έχουν άνθη προκαλούν τις αλλεργίες;

Η γύρη αποτελεί το άρρεν στοιχείο στη γονιμοποίηση των φυτών. Ο τρόπος μεταφοράς
της έχει μεγάλη σημασία για την αλλεργιολογία. Η γύρη στα φυτά με άνθη, είναι συνήθως
ογκώδης, διασκορπίζεται δύσκολα στην ατμόσφαιρα και οι συγκεντρώσεις της στην ατμόσφαιρα
είναι μικρές. Επομένως τα φυτά, όπως τα τριαντάφυλλα κ.ά., δεν προκαλούν αλλεργία. Η γύρη
στα φυτά χωρίς άνθη, είναι μάλλον μικρή σε μέγεθος, αλλά απελευθερώνονται πολύ μεγάλες
ποσότητες στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υψηλές συγκεντρώσεις την
εποχή της ανθοφορίας.
Η εποχική αναπνευστική αλλεργία λοιπόν οφείλεται στη γύρη που απελευθερώνεται από
τέτοια φυτά, τα οποία είναι τα αγρωστώδη, η ελιά και η παριετάρια (περδικούλι). Η εποχή
ανθοφορίας για τα αγρωστώδη είναι από μέσα Μαρτίου μέχρι μέσα Ιουνίου, για την ελιά από
τέλη Απριλίου μέχρι τέλη Μαϊου και για την παριετάρια από μέσα Μαρτίου μέχρι μέσα Ιουνίου
και από μέσα μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.