Αμμωνία για καθαρή οδοντόβουρτσα;

Αμμωνία για καθαρή οδοντόβουρτσα;

Αμμωνία για καθαρή οδοντόβουρτσα;

Αφήστε τη να μουλιάσει για μία ώρα σε νερό και αμμωνία κι έπειτα ξεπλύντε τη με
άφθονο νερό.

Διαβάστε επίσης...