Πώς να εξαφανίσετε τις αράχνες

Πώς να εξαφανίσετε τις αράχνες

Πώς να εξαφανίσετε τις αράχνες

Εάν εκνευρίζεστε με τους ιστούς της αράχνης που εμφανίζονται στις γωνίες στο
ταβάνι σας, υπάρχει λύση. Αλείψτε τα σημεία αυτά με λίγη βαζελίνη. Με τον τρόπο
αυτό οι αράχνες θα γλιστρούν και δε θα μπορούν να πλέξουν τον ιστό τους.